Psihološki treningi

Ponujamo psihološke treninge, ki se osredotočajo na učenje različnih veščin, kot so socialne veščine, javno nastopanje, neverbalna komunikacija, spoznavanje partnerjev. Na podlagi vaših potreb sestavimo individualizirane treninge za posameznike ali skupine. 

Psihološki treningi so namenjeni vsem, ki si želijo izboljšati svoje veščine in se soočiti s specifičnimi izzivi v vsakdanjem življenju.

  1. Izboljšanje socialnih veščin: Razumevanje nenapisanih pravil odnosov, ki so ključna za uspešno komunikacijo in navezovanje stikov z drugimi. S treningom boste pridobili prednost v vaših zasebnih in poslovnih odnosih. 

  2. Učinkovito javno nastopanje: Trening namenjen vsem, ki se srečujete s strahom pred javnim nastopanjem, ki nastopa ne znate pripraviti ali ga samozavestno in suvereno izpeljati. S tehnikami in vajami boste pridobili samozavest in veščine za samozavesten in prepričljiv nastop pred občinstvom.

  3. Neverbalna komunikacija: Psihološki trening, ki vam bo omogočil razumevanje tuje in obvladovanje lastne neverbalne komunikacije, s čimer boste okrepili svojo sposobnost navezovanja stikov, pogajanj in prodaje ter imeli večji nadzor dinamiko v odnosih

  4. Spoznavanje partnerjev: Če imate težave s spoznavanjem partnerjev je zelo verjetno, da vam primanjkujejo ključne veščine za uspešno navezovanje stikov in grajenje odnosa. Individualni treningi vam pomagajo pri identificiranju problematičnih področij in vam pomagajo pri grajenju ključnih veščin.

Psihološki treningi v Inštitutu Hopea temeljijo na individualnem pristopu, ki je prilagojen vašim potrebam in ciljem. Naša želja je, da vam pomagamo doseči želene spremembe ter da postanete bolj samozavestni, uspešni in zadovoljni v vseh vidikih vašega življenja. 

Shopping Cart